Czym jest Good Soil (“Dobra Ziemia”)?

Organizacja Good Soil Evangelism & Discipleship („Dobra Ziemia – Ewangelizacja i Uczniostwo”) wyposaża naśladowców Chrystusa do dzielenia się Bożą historią nadziei w świecie konkurujących ze sobą wierzeń i kultur. Rozwijamy i dzielimy się materiałami do służby, ugruntowanymi w biblijnej teologii ewangelizacji i czynienia uczniami. Good Soil E & D wzięło swoją nazwę z przypowieści o ziarnie, które padało na różne rodzaje ziemi. Ziarno jest treścią ewangelii. Ale jak Jezus definiował “dobrą ziemię”? W przekazach Mateusza, Marka i Łukasza są zapisane trzy różne słowa, których Jezus użył do określenia „dobrej ziemi”.

W jaki sposób mogę pomóc niewierzącemu dobrze zrozumieć ewangelię?

Przedstawiając ewangelię niewierzącym, którzy wiedzą mało albo nic na temat Biblii i wiary chrześcijańskiej, jest bardzo prawdopodobne, że ich obecny światopogląd może doprowadzić do niezrozumienia używanych terminów i pojęć. W celu przeniknięcia przez ten “światopoglądowy szum” w ewangelizacji, ważnym jest wyjaśnienie biblijnych faktów, które są kluczowe do zrozumienia ewangelii. Jednak aby te fakty miały sens, powinniśmy je umieścić w historycznym kontekście całej historii odkupienia, którą odkrywa Biblia.

Za pomocą Historii Nadziei można przedstawić biblijną historię odkupienia - w zależności od dostępnego czasu – od piętnastu minut do dwudziestu lub więcej godzin. Historia Nadziei jest przeznaczona do ewangelijnej nauki Biblii, rozmów w cztery oczy czy do użytku w małych grupach, ale jest także pomocna w nauczaniu wiernych Bożego planu odkupienia. Zawiera lekcje dotyczące 40 wydarzeń biblijnych (20 ze Starego Testamentu, 20 z Nowego Testamentu), jak również mapy biblijne.

W jaki sposób mogę pomóc nowemu wierzącemu w mocnym trzymaniu się ewangelii?

Uczniostwo, podobnie jak ewangelizacja, jest procesem zależnym od Boga i ludzi. Prawdziwi wierzący wytrwają w wierze jako uczniowie Jezusa Chrystusa, ponieważ Bóg ich wspiera. Ale również jest prawdą to, że Bóg nas wybrał, aby „czynić uczniami”.

Droga Radości jest prostym dopełniającym kursem, przeznaczonym do poprowadzenia nowego wierzącego przez dziesięć ważnych lekcji, obejmujących: przegląd Bożego planu odkupienia, chronologiczny most do życia, bezpieczeństwo i obietnice, Biblia, modlitwa, Duch Święty, osobista świętość, świadczenie, społeczność lokalna i Boży plan na życie wierzących. Każda książeczka zawiera zestaw kart z wersetami do zapamiętania i plan czytania Biblii (jeden rozdział na dzień).

Twtj Polish Cover

Informacje kontaktowe

Po więcej informacji lub w celu zamówienia materiałów napisz na adres mailowy: Polska@GoodSoil.com.

Dodatkowe materiały są dostępne na stronie: GoodSoil.com/Resources.

Join Our Mailing List

Get notices for new products, resources, and training events.

Set your country and language

We will add support for new countries and languages in the future.