Какво представлява „Добрата почва“?

Евангелизиране и ученичество „Добрата почва” подготвя последователите на Христос да споделят Божията история на надежда в свят на съревноваващи се вери и култури. Ние разработваме и споделяме материали за служение, които се основават на библейското богословие за евангелизиране и ученичество. Е & У „Добрата почва” заимства заглавието си от притчата за сеяча. Семето е посланието на благовестието. Какво определение даде Исус за „добра почва“? Матей, Марк и Лука са записали три различни думи, които Исус използва в този случай, за да опише „добрата почва“.

Как мога да помогна на един невярващ човек да разбере благовестието по-ясно?

Когато представяме благовестието на невярващ човек, който има ограничени познания или изобщо няма познания за Библията и християнската вяра, е възможно начина, по който понастоящем възприема света, да доведе до погрешно разбиране на термини и използвани концепции. Важно е да обясним библейските факти, които са ключови за разбирането на благовестието, за да преодолеем шума на мирогледа в процеса на споделяне на благовестието. Нужно е да поставим тези факти в историческия контекст на цялата изкупителна история, която е разкрита в Библията, за да може тези факти да имат смисъл.

„Историята на надеждата“ е гъвкав във времето материал (може да бъде съкратен или разширен). Той представя голямата изкупителна история на Библията за петнадесет минути, за двадесет минути или за над двадесет часа. Предназначен е за индивидуални или групови евангелизационни библейски изучавания, но може да бъде полезен и при представяне на Божия изкупителен план на вярващи хора. Съдържа изучаване на 40 библейски събития (20 старозаветни и 20 новозаветни) и библейски карти.

Как мога да помогна на новоповярвал човек здраво да държи благовестието?

Ученичеството, подобно на евангелизирането, е божествено-човешки процес. Истински вярващите хора ще постоянстват във вярата като ученици на Исус Христос, защото Бог ги предпазва. Също така е вярно, че Бог избира да ни употребява, за да изграждаме ученици.

„Пътят към радостта“ е основно последващо изучаване на Библията, което е предназначено да преведе новоповярвалите хора през десет важни урока: преглед на Божия изкупителен план, хрономоста на живота, увереност и безопасност, Библията, молитвата, Святият Дух, лична святост, свидетелстване, местната църква и Божия план за живота на вярващия човек. Всяка книга включва комплект картончета с библейски стихове за заучаване и план за прочит на една глава от Библията дневно.

Книжка с основно изучаване на Библията водено от ръководител, е предназначена да се използва главно като последващо библейско изучаване след евангелизиране. Замислена е за индивидуално изучаване (ръководител – ученик). Може да бъде използвана и в контекста на малки групи или като книжка за изучаване в групи за новоповярвали хора. Включва десет урока и комплект картончета с библейски стихове за заучаване в допълнение към уроците.

Други материали, с които разполагаме

Bulgarian Gssw Page 1

Работна тетрадка за семинари Евангелизиране и ученичество „Добрата почва“

На разположение на хората, които са сертифицирани като обучаващи „Добрата почва“.

Работна тетрадка се използва при обучаването на евангелизиране и ученичество от перспектива на мирогледа.

TSOH LG Bulgaria cover image

Наръчник наводача „Историятана надеждата“

Съдържа повече от 100 страници предназначени за ръководители на „Историята на надеждата“. Включва полезни съвети за използването на „Историята на надеждата“ в контекста на индивидуална работа или в малка група за библейско изучаване. Включва и отговори на въпросите в „Историята на надеждата“.

изтегли

За контакт

За допълнителна информация или за поръчка на тези материали, моля, изпратете имейл на Bulgaria@GoodSoil.com.

Можете да разгледате допълнителни материали на интернет страницата: GoodSoil.com/Resources.

Join Our Mailing List

Get notices for new products, resources, and training events.

Set your country and language

We will add support for new countries and languages in the future.