Какво представлява „Добрата почва“?

Евангелизиране и ученичество „Добрата почва” подготвя последователите на Христос да споделят Божията история на надежда в свят на съревноваващи се вери и култури. Ние разработваме и споделяме материали за служение, които се основават на библейското богословие за евангелизиране и ученичество. Е & У „Добрата почва” заимства заглавието си от притчата за сеяча. Семето е посланието на благовестието. Какво определение даде Исус за „добра почва“? Матей, Марк и Лука са записали три различни думи, които Исус използва в този случай, за да опише „добрата почва“.

Как мога да помогна на един невярващ човек да разбере благовестието по-ясно?

Когато представяме благовестието на невярващ човек, който има ограничени познания или изобщо няма познания за Библията и християнската вяра, е възможно начина, по който понастоящем възприема света, да доведе до погрешно разбиране на термини и използвани концепции. Важно е да обясним библейските факти, които са ключови за разбирането на благовестието, за да преодолеем шума на мирогледа в процеса на споделяне на благовестието. Нужно е да поставим тези факти в историческия контекст на цялата изкупителна история, която е разкрита в Библията, за да може тези факти да имат смисъл.

„Историята на надеждата“ е гъвкав във времето материал (може да бъде съкратен или разширен). Той представя голямата изкупителна история на Библията за петнадесет минути, за двадесет минути или за над двадесет часа. Предназначен е за индивидуални или групови евангелизационни библейски изучавания, но може да бъде полезен и при представяне на Божия изкупителен план на вярващи хора. Съдържа изучаване на 40 библейски събития (20 старозаветни и 20 новозаветни) и библейски карти.

Как мога да помогна на новоповярвал човек здраво да държи благовестието?

Ученичеството, подобно на евангелизирането, е божествено-човешки процес. Истински вярващите хора ще постоянстват във вярата като ученици на Исус Христос, защото Бог ги предпазва. Също така е вярно, че Бог избира да ни употребява, за да изграждаме ученици.

„Пътят към радостта“ е основно последващо изучаване на Библията, което е предназначено да преведе новоповярвалите хора през десет важни урока: преглед на Божия изкупителен план, хрономоста на живота, увереност и безопасност, Библията, молитвата, Святият Дух, лична святост, свидетелстване, местната църква и Божия план за живота на вярващия човек. Всяка книга включва комплект картончета с библейски стихове за заучаване и план за прочит на една глава от Библията дневно.

Книжка с основно изучаване на Библията водено от ръководител, е предназначена да се използва главно като последващо библейско изучаване след евангелизиране. Замислена е за индивидуално изучаване (ръководител – ученик). Може да бъде използвана и в контекста на малки групи или като книжка за изучаване в групи за новоповярвали хора. Включва десет урока и комплект картончета с библейски стихове за заучаване в допълнение към уроците.

Други материали, с които разполагаме

Bulgarian Gssw Page 1

Работна тетрадка за семинари Евангелизиране и ученичество „Добрата почва“

На разположение на хората, които са сертифицирани като обучаващи „Добрата почва“.

Работна тетрадка се използва при обучаването на евангелизиране и ученичество от перспектива на мирогледа.

За контакт

За допълнителна информация или за поръчка на тези материали, моля, изпратете имейл на Bulgaria@GoodSoil.com.

Можете да разгледате допълнителни материали на интернет страницата: GoodSoil.com/Resources.

Set your country and language

We will add support for new countries and languages in the future.